Blijf ondernemen, ook tijdens de coronacrisis.

Sinds eind februari wordt Nederland geteisterd door de uitbraak van het Corona virus. Door de genomen maatregelen van het kabinet heeft u (wellicht) te maken met omzetverlies en/of inkomstenderving.
Vanaf 1 maart 2020 heeft de overheid ter compensatie van het omzetverlies en/of de inkomstenderving een aantal regelingen ingericht waar je als zzp’ er en mkb’er gebruikt van kunt maken, op korte en langere termijn.

In totaal gaat het om een drietal regelingen welke met terugwerkende kracht naar 1 maart 2020 aan te vragen zijn, te weten:

1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
2. Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)
3. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Middels dit bericht willen wij u een helder beeld schetsen van bovengenoemde regelingen, zodat u kunt zien voor welke regeling(en) u in aanmerking komt.

1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW):

Deze regeling is bedoeld voor ondernemers met personeel die een omzetverlies van minimaal 20 % verwachten. U als werkgever kan,vanaf 6 april aanstaande een aanvraag indienen, bij het UWV, voor een ‘substantiële’ tegemoetkoming  in de loonkosten. Doel van deze regeling is om werkgevers tegemoet te komen in de loonkosten van de onderneming, zodat werknemers met een vast en flexibel contract doorbetaald kunnen worden. De tegemoetkoming kan aangevraagd worden voor in ieder geval 3 maanden, met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens 3 maanden. De regeling geldt ook voor bedrijven die uit voorzorg dichtgaan of wel open blijven maar veel omzetverlies hebben.

De overheid heeft de volgende voorwaarden gesteld voor het aanvragen van deze regeling:

 • Bij de aanvraag gaat u er als werkgever mee akkoord dat u géén ontslag op bedrijfseconomische redenen gaat aanvragen voor uw personeel gedurende de periode waarover u de tegemoetkoming ontvangt;
 • U als ondernemer een omzetverlies verwacht van minimaal 20 %;
 • De aanvraag geldt voor een periode van minimaal 3 maanden, met de mogelijkheid om éénmalig te verlengen met nog eens 3 maanden;
 • De regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 • De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de daling in omzet:
  • Indien 100 % van de omzet wegvalt, dan is de tegemoetkoming 90 % van de loonsom van de werkgever;
  • Indien 50 % van de omzet wegvalt, dan is de tegemoetkoming 45 % van de loonsom van de werkgever;
  • Indien 25 % van de omzet wegvalt, dan is de tegemoetkoming 22,5 % van de loonsom van de werkgever;
 • Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot toekennen van 80 % van de verwachte tegemoetkoming;
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in omzet is geweest
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt de correctie plaats van het uitbetaalde voorschot van deze tegemoetkoming.

 

2. Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO):

Deze regeling staat open voor zelfstandig ondernemers die financieel in de knel komen door de coronacrisis. Met deze regeling kunnen zelfstandig ondernemers maximaal € 1.500 netto per maand ontvangen. Deze regeling is aan te vragen via de Gemeente waar u in gevestigd/woonachtig bent. Deze regeling is gebaseerd op de al bestaande BBZ (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen). Deze tijdelijke nieuwe regeling heeft soepeler voorwaarden dan de bestaande BBZ vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert. Deze regeling ter inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Daarnaast kan eventueel nog een lening voor bedrijfskapitaal aangevraagd worden.

Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 • Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Bij de aanvraag van deze ondersteuning wordt er niet gekeken naar het inkomen van uw partner of uw vermogen;
 • Aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal, maximaal € 10.157 tegen 2 % rente.

 

3. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS):

Deze tegemoetkoming, éénmalig € 4.000, is bedoeld voor ondernemers, met en zonder personeel, die schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies. Voor deze regeling kom je in aanmerking als je voldoet aan de voorwaarden én de hoofdactiviteit van uw onderneming overeenkomt met één van de in de regeling benoemde SBI-codes. Als bijlage vindt u de lijst met vastgestelde SBI-codes die hiervoor in aanmerking komen.

Via de volgende link kunt u eenvoudig controleren of uw bedrijf hiervoor in aanmerking komt: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes#block-agnl-kvk-api-kvk-block

De voorwaarden die gelden voor deze regeling zijn als volgt:

 • De onderneming is opgericht en stond per 15 maart 2020 ingeschreven in het handelsregister van de KvK;
 • Uw bedrijf telt niet meer dan 250 werknemers;
 • De hoofdactiviteit van de onderneming stond op 15 maart 2020 geregistreerd onder één van de vereiste SBI-codes;
 • De onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland waarvan het vestigingsadres is geregistreerd in het handelsregister van de KvK;
 • Bent u geen horeca ondernemer dan verklaart u dat u tenminste één vestiging heeft met een adres dat niet uw privé adres betreft. Uw privé adres mag dus niet hetzelfde zijn als het vestigingsadres van uw onderneming.
 • Er is een uitzondering horeca ondernemers met SBI code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Voor deze ondernemers geldt dat zij in ieder geval één horecagelegenheid te huren, te pachten of in eigendom te hebben. Bij deze ondernemingen mag het privé adres van de eigenaar wel gelijk zijn aan het vestigingsadres;
 • De tegemoetkoming is éénmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is niet per vestiging;
 • U geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam staat van de onderneming;
 • Uw onderneming is niet failliet;
 • Uw onderneming heeft geen surseance van betaling ingediend bij de rechtbank;
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van minimaal € 4.000;
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 minimaal € 4.000 aan vaste lasten te verwachten;
 • U verklaart dat u over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen;
 • Uw onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.

 

Naast deze regelingen is het eveneens mogelijk om bij de Belastingdienst Bijzonder Uitstel aan te vragen voor aanslagen die u heeft ontvangen voor de Inkomstenbelasting, Loonheffingen, Omzetbelasting en Vennootschapsbelasting. Dit bijzondere uitstel kan aangevraagd worden voor een periode van minimaal drie maanden, waarbij het mogelijk is om deze éénmalig te verlengen. Om het uitstel te verlengen heeft u wel een verklaring van ons als boekhouder nodig. 

Gerrits & Ebbers biedt u als service, kosteloos,  de mogelijkheid aan om één van bovenstaande regeling(en) aan te vragen of Bijzonder Uitstel van Belastingen voor u aan te vragen ! 

Wilt u meer uitleg over één van bovenstaande regelingen om te kijken of u hiervoor in aanmerking komt of om bijzonder uitstel van belastingen aan te vragen, dan verzoeken wij u het contactformulier in te vullen en op te sturen. Dan nemen wij snel contact met u op voor het maken van een afspraak.