Nieuws

De zelfstandigenaftrek wordt eenvoudiger

De zelfstandigenaftrek, een aftrekpost in de inkomstenbelasting voor zelfstandig ondernemers, wordt eenvoudiger. Deze aftrekpost bestaat op dit moment uit 8 schijven, maar wordt omgezet in een vaste basisaftrek van € 7.280. De nieuwe regeling treedt per 1 januari 2012 in werking. Voor de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek geldt in 2012 het urencriterium van 1225 uren. Voor de MBK vrijstelling geldt dit criterium met ingang van 1 januari 2012 niet meer.

Terug naar overzicht